Konstruktywizm to współczesny model nauczania w którym uczeń występuje w roli badacza. W oparciu o już posiadane kompetencje, inspirowany przez nauczyciela, korzystając z różnych źródeł informacji uczeń samodzielnie zdobywa nową wiedzę i umiejętności. Projekt „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne” ma na celu opracowanie rozwiązań wspierających pracę nauczyciela matematyki w gimnazjum, które będą wzbudzać zainteresowanie ucznia przedmiotem, pomagać w jego odkrywaniu, wspierać pracę grupową uczniów.

Wzniecaniu zainteresowania uczniów matematyką służyć będą interaktywne gry edukacyjne „Make Interest” , które wspierać będą samodzielne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności.
Weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności służyć będą symulacje „Practise”. Dla potrzeb nauczycieli opracowane zostaną poradniki korzystania z interaktywnych gier edukacyjnych z uwzględnieniem pracy grupowej i pojedynków między uczniami.

Projekt zakłada organizację krótkoterminowych szkoleń z wykorzystania interaktywnych symulacji szkoleń oraz ewaluacji z ich przydatności w procesie nauczania. Pod koniec projektu przewidziana jest konferencja upowszechniająca opracowane symulacje, podręczniki i raporty z ich wykorzystania.

Creative_commons