M3 MEETING - PICTURE 1a
By webusername / Aktualności / 0 Comments

W dniach 20-21 kwiecień 2017 roku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie w ramach Zarządzania Projektem w siedzibie Europejskiego Uniwersytetu w Nikozji na Cyprze. Celem spotkania było omówienie realizacji projektu od ostatniego spotkania M2, prac związanych z ewaluacją i sporządzeniem raportu z symulacji „Make Interest”, krótkoterminowym szkoleniem dla nauczycieli (C1), zaawansowania prac związanych w opracowaniem symulacji „Practise” , działaniami informacyjno-promocyjnymi. Uaktualniony został harmonogram projektu i podjęta została decyzja o złożeniu wniosku o wydłużenie czasu realizacji projektu o dwa miesiące. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: UW (A), EUC (CY), Viteco (I) , ZSO 11 Gliwice (PL) i SSM (PL).

DSC_1000
By webusername / Aktualności / 0 Comments

W dniu 8 lipca 2016 odbyło się w Wiedniu już drugie spotkanie grupy roboczej realizującej projekt “Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne” w ramach programu Erasmus+.

W trakcie spotkania przedstawiono stan zaawansowania prac nad tworzeniem interaktywnych symulacji grupy „ Make Interest” oraz zweryfikowano dokumentację niezbędną do rozliczenia dotychczasowego czasu pracy nad projektem. Udzielono wyjaśnień związanych z prowadzeniem rejestru ryzyka i kontroli jakości.

Przedyskutowano harmonogram działań promocyjnych oraz zagadnienia związane z planowanym szkoleniem dla nauczycieli na Cyprze.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Śląskiej Sieci Metropolitalną sp. z o.o. (PL), Univesitaet Wien (A), AS Cyprus College Limited (CY), Viteco S.r.l. (I), ZSO nr 11 w Gliwicach (PL).