M3 MEETING - PICTURE 1a
By webusername / Aktualności / 0 Comments

M3 – Międzynarodowe Spotkanie w ramach zarządzania projektem

W dniach 20-21 kwiecień 2017 roku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie w ramach Zarządzania Projektem w siedzibie Europejskiego Uniwersytetu w Nikozji na Cyprze. Celem spotkania było omówienie realizacji projektu od ostatniego spotkania M2, prac związanych z ewaluacją i sporządzeniem raportu z symulacji „Make Interest”, krótkoterminowym szkoleniem dla nauczycieli (C1), zaawansowania prac związanych w opracowaniem symulacji „Practise” , działaniami informacyjno-promocyjnymi. Uaktualniony został harmonogram projektu i podjęta została decyzja o złożeniu wniosku o wydłużenie czasu realizacji projektu o dwa miesiące. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: UW (A), EUC (CY), Viteco (I) , ZSO 11 Gliwice (PL) i SSM (PL).