DSC_1000
By webusername / Aktualności / 0 Comments

M2 – Międzynarodowe Spotkanie w ramach Projektu

W dniu 8 lipca 2016 odbyło się w Wiedniu już drugie spotkanie grupy roboczej realizującej projekt “Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne” w ramach programu Erasmus+.

W trakcie spotkania przedstawiono stan zaawansowania prac nad tworzeniem interaktywnych symulacji grupy „ Make Interest” oraz zweryfikowano dokumentację niezbędną do rozliczenia dotychczasowego czasu pracy nad projektem. Udzielono wyjaśnień związanych z prowadzeniem rejestru ryzyka i kontroli jakości.

Przedyskutowano harmonogram działań promocyjnych oraz zagadnienia związane z planowanym szkoleniem dla nauczycieli na Cyprze.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Śląskiej Sieci Metropolitalną sp. z o.o. (PL), Univesitaet Wien (A), AS Cyprus College Limited (CY), Viteco S.r.l. (I), ZSO nr 11 w Gliwicach (PL).